Logo Dans og Toner      Home       Om oss      Forestillinger    Kontakt oss      Kurs 

     
Music for Ballet Class
       Music for Modern Dance Class
Kreativitetstimen
- en workshop i bevegelse for barn og ungdom

Pedagog: Peter Lodwick, Assistent: danser Marit Krogeide

I "Kreativitetstimen" er hensikten å utvikle egen kreativitet i bevegelse, uavhengig av forkunnskaper. Med denne teknikken vil alle lære å lage enkle danser/bevegelser på en upretensiøs måte og slik oppleve gleden ved å skape. Dette bygger selvtillit og styrker samtidig evnen til samarbeid med andre. Da pedagog Peter Lodwick også er utøvende musiker og komponist, får kursdeltagere anledning til å velge musikkstil til sin lille koreografi, som improviseres på stedet. Danser Marit Krogeide er med som assistent for å veilede og hjelpe til med forslag til bevegelser etc.

Opplegget passer svært godt inn i forhold til skolereformene, både for elever (fra 10 år) og lærere. Undervisningen må foregå i et rom med god plass, for eksempel gymsal. Piano er ønskelig. Introduksjonskurs: minimum 2,5 klokketimer, Fordypningskurs: minimum 6 klokketimer.

Tilbakemelding fra danselærer Rita støle, Rogne barneskule:
"Elevene syntes det var veldig gøy og kunne få lage sin egen dans. De liker godt å få bruke fantasien ved å lage egne dansekombinasjoner. De var også godt fornøyd med måten dere instruerte på. Dere gav god inspirasjon til dem. Til slutt fikk jeg beskjed om å skrive at de svært gjerne vil at dere skal komme tilbake.  Jeg er meget takknemlig for besøket og fikk nye ideer til hvordan jeg selv kan jobbe med kreativ dans. Det jeg likte best var at hver elev fikk komme med sitt bidrag til dansen. Jeg har erfart at det ofte er slik at den mest dansedyktige i en gruppe blir lederen for å lage dansen, men her fikk alle prøvd seg.  
Det var en veldig fin progresjon dere hadde i undervisninga. Det at vi jobba med takt i forkant tror jeg var til stor hjelp for dem, i det de skulle til å lage sine egne bevegelse over 8 takter. Det virket også som en stor inspirasjon til dem at de fikk danse til levende musikk.
Jeg synes dere til sammen gjorde en glimrende innsats overfor elevene. Dans er ikke alltid det enkleste faget og undervise i i skolen, men her trivdes alle meget bra. Dere utfylte hverandre veldig godt med Peter sine musikkunnskaper og Marit sine dansekunnskaper! Håper dere fortsetter med det glimrende arbeidet dere gjør for musikken og dansen. Dere har inspirert meg til å gjøre mitt beste og jeg håper at jeg kan ta kontakt dersom jeg har noen spørsmål eller står fast i arbeidet. Lykke til videre."  

  

For mer informasjon/tilbud om kurs, kontakt oss