Logo Dans og Toner     Home    Om oss    Forestillinger    Kontakt oss     Kurs

    Music for Ballet Class       Music for Modern Dance Class
                                                     

 

Lodwick Teknikken
- Kreativitet i bevegelse gjennom rytme & dynamikk av og med musiker, komponist og pedagog Peter Lodwick

I Peter Lodwicks egenutviklede teknikk jobber man med rytme og dynamikk innen bevegelse.  En rekke øvelser danner grunnlag for en "workshop", hvor man lærer å lage små koreografier og improvisasjoner. Gjennom kreativ utfoldelse innen "trygge" rammer utvikles eget bevegelsesspråk og selvtillit. Teknikken har vært pensum ved Statens Balletthøgskole, å Khio, i 20 år og ved ved Bårdar Akademiet over 13 år.  Også undervist ved: Teaterhøgskolen, Den Norske Balletthøyskole, Statens Operahøgskole.  Den Norske Opera, Arkitekthøyskolen, Norges Musikkhøyskole, Forsvaret, Ballettinstituttet m.m. Deler av teknikken er publisert i boken "Dans!" (Tell Forlag)

"Den kontroll Peter Lodwicks teknikk gir, er grobunn for genuin skaperevne."
(Gunnar Brunvoll, Tidligere sjef Den Norske Opera)

Målgrupper:
Lærere i musikk, dans, drama, kroppsøving: grunnskole og videregående skole:
Bevegelse og kreativitet har fått en større plass i skolen og alle øvelser fra kurset kan brukes i undervisningssammenheng. Teknikken er tverrfaglig og kan videreføres til alle fag, med hovedvekt på dans, drama, musikk og kroppsøving. 

Studenter innen scenekunst:
For alle scenekunstnere / scenekunststudenter er bevisstgjøring av rytme og dynamikk viktig. Teknikken stimulerer til skaperevne og utvikler individuelle uttrykk. Kunnskap fra kurset kan integreres direkte til videre arbeid innen scenekunst.

Innhold:
Rytme
rytme- og koordinasjonsøvelser med bevegelse
rytmiske gruppeøvelser med vekt på samspill/samarbeid

enkle øvelser i bevegelse, sang og tekstimprovisasjon innenfor en rytmisk ramme
teori
 

Dynamikk
-  øvelser for utvikling og bevisstgjøring av dynamikk innen bevegelse
enkle kreativitets oppgaver som utnytter hele spekteret av rytmiske, dynamiske og musikalske prinsipper
øvelser for utvikling og bevisstgjøring av dynamikk innen bevegelse med vekt på frasering og pause.

Improvisasjon
- undervisningen bygger opp til en workshop. Hensikten er å bruke alle lærte rytmiske og dynamiske prinsipper. Her legges det vekt på egen kreativitet innen gitte rammer.

Målsetting:
-  forståelse for rytmen og dynamikkens betydning i bevegelse
- 
utvikling av eget bevegelsesuttrykk gjennom økt forståelse for rytme og dynamikk
- 
egen utvikling gjennom kreativ utfoldelse og evne til å sprenge grenser i seg selv

-  styrket evne til samarbeid/fellesskap
- 
bedret koordinasjon

Praktisk:
Undervisningen tilpasses ulike grupper og nivå. For mer informasjon/tilbud om kurs, kontakt oss


Tilbakemeldinger Studenter Kunsthøgskolen i Oslo:

”Du skaper et rom med trygge rammer hvor vi tør å eksponere oss i en gruppe. Dette gir stor egenutvikling og bygger selvtillit."

"Du er en fantastisk positiv lærer som har gitt oss rom og tatt oss på alvor!” 

”Dette har vært en svært lærerik periode og det eneste ”stedet” vi har fått være kreative.” 

”Jeg har utviklet meg mye gjennom faget, både kreativt og i bruken av rytme og dynamikk”.

”Bevisstgjøring, selvsikkerhet, samarbeid, selvstendighet er ting jeg har fått utviklet gjennom dette faget. Jeg føler meg tryggere i mitt forhold til musikk, dynamikk og egen kreativitet”.  

"Dette var et utrolig bra kurs! Jeg har fått en helt ny forståelse for verdien av rytme og dynamikk i bevegelse. Jeg har også utviklet meg mye gjennom improvisasjons workshopene og lært mer om samarbeid"

”Dette har vært så utrolig bra!! Føler at hele klassen har utviklet seg utrolig mye gjennom dette kurset og det har hjulpet oss i andre fag. Hvorfor har vi ikke mer av dette når vi ser så flotte resultater?” 

”Jeg har lært en ny måte å bruke musikken på, finne ”annerledes” aksenter og fått en bedre forståelse for verdien av bevisst bruk av rytme og dynamikk. Jeg skulle gjerne hatt flere klasser med dette – ingen andre lærere her på Khio lærer meg dette!”

"Jeg ønsker meg mer rytmikk. Veldig lærerikt og nyttig – ingen andre lærere snakker om rytmikk og frasering – nå forstår vi hvor viktig det er for å gi dansen vår kunstnerisk kvalitet!!”

”Rytmikk klasser bør være obligatorisk på alle skoler! Alle som driver med formidling får stort utbytte av dette”.

”Dansere og pedagoger kan ikke være dette faget foruten. Det fremmer kreativiteten og bevisstgjør oss både rytmisk og dynamisk”.

”Du utfordrer oss veldig til å bli bevisst på bruk av rytme og dynamikk, som gir helt essensielle kvaliteter i dans og kreativitet. Tusen takk for denne gang – gleder meg til mer neste år!”

”Har lært masse om hvordan bevisst bruk av musikk, rytme og dynamikk kan gjøre dansen enda mer spennende! Du er en utrolig dyktig lærer!”

Tilbakemeldinger studenter Bårdar Akademiet:

"Jeg har lært mye om variasjoner i rytmisk arbeid. Det å tenke annerledes og bruke musikk, aksent og rytme på en ny måte er veldig spennende. Jeg har funnet bedre å måter å lage bevegelser og koreografier på, med rytme som utgangspunkt. Og hvor effektfullt det kan være å bruke pauser aktivt. Veldig inspirerende timer, som jeg tror hele klassen har hatt stort utbytte av!”

”Jeg har lært en masse i Rytmikk timene! Har fått bedre musikk- og rytmeforståelse. Også veldig spennende å få skape selv og samarbeide i små grupper med rytme og bevegelse. Det har vært godt, skjønt og herlig!”

”Utrolig spennende å jobbe med rytme og nyanser i bevegelse! Et solid verktøy jeg kommer til å få mye bruk for.

”Kurset har gitt meg enormt mye! Jeg har lært å bruke rytme aktivt og det har gitt meg selvtillit til å koreografere, noe som er mitt største mål i livet! Tusen takk!”

”Jeg har blitt mye bedre på rytmer og aksenter. Faget har lært meg til å ta ting raskere, både når det gjelder rytme og koreografi. Det har vært veldig lærerikt og inspirerende!”

”Jeg har lært å bli tydelig på takt, holde stabilt tempo, fraser i musikken, attakker, dynamikk, stress mestring, konsentrasjon, lederskap, samarbeid – Takk!”

”Jeg synes timene er veldig varierte i både øvelser og oppgaver, vi får gjort og lært så mye! Koreografi oppgavene med utgangspunkt i rytme har vært spesielt inspirerende og gitt meg tro på at jeg kan skape selv. Rytmeøvelsene har gjort det mye lettere å ta ting i andre timer og jeg føler at rytmefølelsen i kroppen min endelig er på plass. Samtidig har timene vært veldig morsomme og inspirerende – jeg vil gjerne ha en runde til med Rytmikk!!”

”Jeg synes det er veldig gøy å få utfolde seg kreativt på den måten vi har gjort. De rytmiske rammene gjør det mindre skummelt å skulle skape bevegelse. Jeg har fått nye måter å tenke på både i forhold til rytmebruk og koreografi. Skulle gjerne hatt en bolk til med dette faget!”

”Jeg har lært veldig mye i Rytmikk timene og du som lærer har gitt meg mye – tusen takk! Nå lytter jeg mer til musikken og rytmene og kan bruke de aktivt selv når jeg skal koreografere. Jeg merker på danseklassene at jeg har blitt rytmisk sterkere.”