Logo Dans og Toner    Home   Om oss    Forestillinger    Anmeldelser   Spilleoversikt  
                                                                     

A Circle within a spiral
 
- en musikk og danseforestilling for ungdom 

 

Christer Tornell, Nina Braathen, Guro Rimeslåtten. Photo: Peter Lodwick

Tre ulike koreografer og en komponist tolker livsstadiene; barndom, ungdom og voksenlivet. En historie, tre fortellere 

Tre ulike samtidskoreografer har skapt hver sin del av en historie. Koreografiene spenner fra det absurde til det lyriske. De avsluttes ikke, men beveger seg over i hverandre og smelter sammen til en enhet. Det musikalske språket, som er utviklet gjennom samarbeid koreograf/komponist, spenner fra det klassiske og melodiske til vår tids rytmer.  Slik presenterer vi en fortelling, fortalt av tre "fortellere" med en "fargelegger".  Spiralen representerer menneskets søken etter kunnskap, mening og bevissthet. Sirkelen representerer tiden, livsløpet. Symbolikken utforskes videre i tre balletter som tar for seg livsstadiene; barndom, ungdom, voksen. 

Koreografi; Terje Tjøme Mossige, Hege Tvedt, Lise Ferner
Komponist/Musiker:
Peter Lodwick
Dansere: Guro Rimeslåtten, Nina Braathen, Christer Tornell


,Guro Rimeslåtten, Nina Braathen, Christer Tornell. Photo: Peter Lodwick
Nina Braathen, Guro Rimeslåtten, Christer Tornell. Photo: Peter Lodwick

Premiere: 2003  Støtte: Norsk Kulturråd/Fond for Utøvende Kunstnere 
Målgruppe:
fra 12 - 18 år: Ungdomsskole og videregående skole

Tilbakemeldinger